SATIŞ VE MESAFELİ ŞATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE:1:TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) aşağıda yer alan Taraflar arasında Sözleşme’ de belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde düzenlenerek imzalanmıştır.

 

  ALICI:

Adı Soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

Tarih:

 

   SATICI/SAĞLAYICI:

Unvanı: SEYDİOĞULLARI MOBİLYA SEYDİ ŞEN

                       

Adresi: MAHMUDİYE MAHALLESİ ERTUĞRULGAZİ CADDESİ NO:54 İnegöl/BURSA

Telefon: 

Faks: 

Mersis No: 

  

ALICI, SATICI  Sözleşme’ de ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2: KONU

 İş bu sözleşmenin konusu, SATICI’ nın, ALICI’ ya satışını yaptığı,  fiyatını belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ

Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini www.SEYDİOĞULLARIMOBİLYA.com adresinde yer almaktadır. 

 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

Malın/ Ürünün, miktarı, modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE: 4  CAYMA HAKKI 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SEYDİOGULLARI MOBİLYAYA  faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır ve nakliye bedelleri alıcıya ait olur.

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ile, ALICI ise cayma hakkına ilişkin bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde malı SATICI’ya geri göndermekle yükümlüdür.

14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün satıcıya geri gönderilirken ödenenen kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından yurtdışı siparişlerinde ALICI tarafından karşılanacaktır.

 

SATICI ürün satarken ALICI’dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez. 

 

MADDE : 5 CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

1:Kurulumuna başlanmış olan veya kurulumu yapılmış olan ürünlerin iadesi mümkün değildir. 

2:İade edilecek ürünlerin orijinal koli ve ambalajı bozulmuş olan ürünlerin iadesi mümkün değildir.

3:Özel olarak üretilen (renk ve ölçü değişikliği) mobilyalar için kesinlikle iadesi mümkün değildir.

4:ALICI cayma süresi içinde ÜRÜN’ü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanma talimatlarına uygun olarak muhafaza etmez ise meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır .

5:ALICI’ nın cayma hakkını kullandığı durumda kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI/SAĞLAYICI’nın zararlarını(mal bedeli, sözleşme kurmak için yapılan masraflar vb diğer) tazmin etmekle yükümlüdür.

6: ALICI’ nın ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER’e yönelik iade talebi durumlarında SATICI/SAĞLAYICI, ALICI’ nın iade talebini geri çevirmemek adına isteğini kabul ederse ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN fiyatı üzerinden %30 kesinti ile iade alma hakkına sahiptir. Bu talep teslim tarihinden sonraki 14(ondört) gün için geçerlidir.

MADDE : 6 UYUŞMAZLIK MERCİ

 

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE:1:TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) aşağıda yer alan Taraflar arasında Sözleşme’ de belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde düzenlenerek imzalanmıştır.

 

  ALICI:

Adı Soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

Tarih:

 

   SATICI/SAĞLAYICI:

Unvanı: SEYDİOĞULLARI MOBİLYA SEYDİ ŞEN

                       

Adresi: MAHMUDİYE MAHALLESİ ERTUĞRULGAZİ CADDESİ NO:54 İnegöl/BURSA

Telefon: 

Faks: 

Mersis No: 

  

ALICI, SATICI  Sözleşme’ de ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2 – KONU

 

İş bu  sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.seydioğullarımobilya.com İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

 

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece, ALICI tarafından ödenecektir ve söz konusu kargo ücreti iade edilmez.

 

 MADDE :4 ÖDEME ŞEKLİ

1. Kredi Kartı İle Ödeme

 • a) ALICI, kredi kartı ile ödeme yöntemini tercih ettiğinde PLATFORM’da alışverişini tamamlamadan önce ilgili sayfada kredi kartı bilgilerini girecektir.
 • b) ALICI’nın bankası kampanyalar düzenleyerek seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar ALICI bankasının insiyatifindedir ve SATICI/SAĞLAYICI’nın ve/veya ÜRETİCİ’nin bilgisi dâhilinde olması durumunda PLATFORM’da kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

 3.c) Kredi kartı ile ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

2. Havale/Eft İle Ödeme

 

 • a) ALICI, havale/EFT ile ödeme yapmayı tercih ettiğinde SEYDİOĞULLARI MOBİLYA banka IBAN bilgileri ALICI ile PLATFORM üzerinden paylaşılacaktır.

 • b) ALICI, havale/EFT ile ödemeyi gerçekleştirdikten sonra ödemenin ÜRETİCİ banka hesabına ulaşmasından sonra siparişi onaylanacaktır. ALICI transfer işleminin açıklama kısmına sipariş referans numarasını yazmalıdır.

3.Hediye çeki ile ödeme 

      

MADDE:5 ÖDEME İADESİ VE PROSEDÜRÜ

Sipariş İptali ile ilgili ödeme süreci, ALICI’nın talebi göndermesini takip eden 7(yedi) iş günü içerisinde başlatılır.


ÜRÜN iadesi ile ilgili iade ödeme süreci, ÜRÜN’ün SATICI/SAĞLAYICI’ya ulaşmasını takip eden 7(yedi) iş günü içinde başlatılır.


Katılım alt limiti olan bir kampanya dâhilinde gerçekleşen siparişlerin iade ücreti hesaplanırken, kalan sipariş tutarının alt limiti karşılamadığı durumlarda geçerli kampanya devre dışı kalır ve ücret iadesi kalan tutara göre hesaplanır.

5.1. Kredi Kartı İle Ödemede İade

 • a) ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Banka tarafından ALICI’ya yapılacak iade şekli BANKA ile ALICI arasında olup SATICI/SAĞLAYICI ve/veya ÜRETİCİ’nin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 • b) ÜRETİCİ bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 • c) Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda ÜRETİCİ, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartıyla yapılan ödemelerin iadesi aynı kredi kartına yapılır.

5.2. Havale/Eft Ile Ödemede İade

 • a) ALICI’nın beyan ettiği banka hesabına iade yapılır.

 

5.3. Hediye Çeki ile Yapılan Ödemede İade


 • a) Hediye çeki kullanılarak gerçekleşen siparişlerde nakit iadesi yapılamaz, iade hediye çeki ile yapılır.

 

MADDE: 6 TESLİMAT

 • a) Ürün teslimatı, SATICI/SAĞLAYICI’nın anlaşmalı olduğu kargo ve/veya nakliye şirketi aracılığı ile yasal süresini aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa paketlenmiş ve sağlam teslim edilir.
 • Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI/SAĞLAYICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, 
 • ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI/SAĞLAYICI sorumlu değildir. 
 • Savaş, doğal afet, ayaklanma, grev, lokavt, sel, yangın, deprem gibi SATICI/SAĞLAYICI’nın herhangi bir kusuru olmaksızın ortaya çıkan ve makul önlemlerle engelleyemeyeceği hallerde bu süre uzayabilir. Ürün/ler’in teslimat sürelerinde Platform üzerinden ALICI’ya sunulan termin süreleri geçerli ve Taraflar için bağlayıcıdır. 

  

MADDE: 7 GARANTİ KAPSAMI VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Satılan ÜRÜN, SATICI/SAĞLAYICI tarafından 2(iki) sene boyunca garanti kapsamındadır.

ÜRÜN’de üretici kaynaklı bir ayıp olduğunun tespiti halinde SATICI/SAĞLAYICI, garanti süresi içerisinde talebin kendilerine iletildiği tarihten itibaren yasal sürelerde sorunu çözmeyi taahhüt eder. Teslimat anındaki kusurlar, teslimat anında SATICI/SAĞLAYICI’ya bildirilmelidir.

ALICI’nın kullanım hatasından kaynaklı durumlar Garanti Kapsamında değildir.

 MADDE : 8 GENEL HÜKÜMLER

3.1) ALICI, www.seydioğullarımobilya.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

 

3.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

 

3.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

 

3.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

3.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

3.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren  3 gün içerisinde tüketiciye bildirir ve 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

 

3.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

3.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının, ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde, yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde;ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

 

3.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya söz konusu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SEYDİOĞULLARI MOBİLYANIN yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.