Site içerisinde yer alan form ve iletişim kutucuklarını doldurduğunuzda yada kişisel verilerinizi paylaştığınızda aşağıdaki metni kabul etmiş sayılırsınız.

Bu  formu doldurup onaylayarak Seydioğulları (“Seydioğulları” olarak anılacaktır.) reklam,  ilan, kampanya ve benzer faaliyetler hakkında tarafıma bilgilendirme yapılmasına ve tarafıma bu bağlamda ticari elektronik ileti gönderilmesine (telefon, sms, mms, e-posta veya diğer şekillerde) 6563 Sayılı Kanun uyarınca onay verdiğimi kabul ve beyan ederim. Verdiğim onayı iptal etmek istersem, bu durumu Seydioğulları’nin iletişim kanallarından biri aracılığıyla Seydioğulları’yi bildirebileceğim konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim. Ayrıca yukarıda belirtilen hususlara ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Seydioğulları’ye bildirdiğim her türlü kişisel bilginin Seydioğulları tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin Seydioğulları Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, kişisel verilerimin işbu bilgilendirmede açıklandığı şekilde tarafıma hizmet sunulması, ürünlere bağlılık süreçleri kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirmelerin yapılması, ürün pazarlama süreçleri kapsamında tarafıma ulaşılması, müşteri ilişkileri yönetimi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda elektronik ticari iletilerin gönderilmesi, tarafıma daha iyi hizmet sunabilmek adına gerekli görülen işlemlerde kullanılması amacıyla tamamen veya kısmen kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, yurt içi veya yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle ve yurtiçi/yurtdışı faaliyetlerinizi yürütmek üzere hizmet aldığınız, yurtiçi/yurtdışı işbirliği yaptığımız kuruluşlar, anlaşmalı olduğunuz kargo şirketi ve 3. kişilerle paylaşılması, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi yapması için Seydioğulları açıkça onay verdiğimi, kişisel verilerime ilişkin haklarımın olduğu hususunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.